Условия за ползванеПредмет на настоящия документ е употребата на сайта www.pollset.com  (наричан по-долу „Сайта"). Настоящите Общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и собственика, с който получавате правото да използвате услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на подробно описаните по-долу условия. Чрез регистрацията си и достъпа до Сайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт. Собственика  има изключителни права върху „Сайта" и само и единствено той има право да променя и/или изменя настоящите Общи условия.
УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Собственика  не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ. Последен вариант на УСЛОВИЯТА може да се види по всяко време тук.
I. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:
1. „Потребител" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.
2. „Собствено съдържание" на собственика  са всички текстове, графики, снимки, лога, както и комбинация от тях, публикувани на сайта www.pollset.com 
3. „Друго съдържание" е всяка информация, публикувана на www.pollset.com от Потребителите.
II. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ
4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят "във вида, в който са" и това, че собственика  не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на УСЛУГИТЕ.
5. За да използва УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да си осигури цялото оборудване необходимо за достъп до World Wide Web, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. Pollset.com само предоставя УСЛУГИТЕ и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на УСЛУГИТЕ, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
6. ИНФОРМАЦИОННИТЕ УСЛУГИ, които са предмет на настоящия договор между вас като потребител и нас (pollset) като доставчик включват примерно, но не само:
• достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайтa www. Pollset.com;
• създаване на потребителски профили посредством регистрация (създаване на потребителско име и парола), която дава възможност за достъп до зоните на сайтa изискващи регистрация;
• участие във анкетите и коментарите към тях;
• възможност за споделяне на дигитално съдържание (текст, аудио, видео);
• получаване на нотификации за потребителски активности и за събития;
• извършване на настройки за различни функционалности, достъпни само за регистрирани потребители.
7. Всички права на интелектуална собственост върху Собствено съдържание на сайта, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ
8. Предвид ползването на УСЛУГИТЕ на pollset.com , ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява:
a) при попълване на регистрационната форма да предостави вярна и актуална информация за себе си (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ);
б) да внася при нужда промени в тези ЛИЧНИ ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.
9. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна или неактуална информация, pollset.com  има право да закрие и/или изтрие информацията без специално уведомяване и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои УСЛУГИ.
10. Вие се задължавате да не съобщавате на никого своите потребителско име и парола; да осъществявате достъп до информационните услуги чрез своята регистрация и да не се опитвате да представяте себе си като друг потребител.
11. С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите ПОТРЕБИТЕЛИ, pollset.com уведомява родителите, че УСЛУГИТЕ са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите УСЛУГИ за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.
IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. КОНФИДЕНЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА POLLSET.COM
12. Сайта е вписан в „Регистъра за администриране на лични данни и водените от тях регистри", съобразно Закона за защита на личните данни.
13. Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ както и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ се съхраняват, обработват и използват от pollset.com  за целите на поддръжка на определени функционалности на предоставената УСЛУГА или РЕКЛАМА.
14. pollset.com  изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че не е упълномощил лица, които могат да получават ЛИЧНИ ДАННИ на ПОТРЕБИТЕЛЯ с рекламни или каквито и да било други цели, без съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
15. pollset.com  си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо при изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.
16. Ако споделяте публично лична информация – чрез коментарите си, чрез публикуване на съобщения и др., тази информация вероятно ще бъде видяна от други посетители и ние няма как да предотвратим по-нататъшното й използване.
17. pollset.com  има право (но не и задължение) да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет Сървър върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му. Кукита могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за ПОТРЕБИТЕЛЯ по време на неговото посещение на Уебсайтовете и други посещавани от него уебсайтове.
V. ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА, СИГУРНОСТ
18. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ  и ПАРОЛА за достъп до всички УСЛУГИ на pollset.com  , след като извърши процеса на регистрация.
19. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА.
20. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведоми незабавно pollset.com  за всяко неоторизирано използване на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО си ИМЕ и ПАРОЛА или за всяко друго нарушаване на сигурността. Също така се съгласява да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (Изход) в края на всяка сесия (след използването им).
21. В случай на загубване (забравяне) на ПАРОЛАТА, pollset.com  предлага опция за възстановяване на паролата на акаунта при правилно въвеждане от ПОТРЕБИТЕЛЯ на електронната поща асоциирана с акаунта при регистрация.
IV. ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
22. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на УСЛУГИТЕ разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "СЪДЪРЖАНИЕ"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това СЪДЪРЖАНИЕ.
23. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е изцяло отговорен за изпращаното по електронна поща или разпространявано по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ чрез УСЛУГГИТЕ на pollset.com  . pollset.com  не контролира СЪДЪРЖАНИЕТО, изпращано и разпостранявано чрез УСЛУГИТЕ и по този начин не гарантира точността, целостта, верността или характера на това СЪДЪРЖАНИЕ.
24. Използвайки Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да срещне СЪДЪРЖАНИЕ, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства  pollset.com  няма да отговаря за каквото и да е СЪДЪРЖАНИЕ, създадено от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на СЪДЪРЖАНИЕТО, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез УСЛУГИТЕ.
25. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да спазва правилата за писане и коментари.
26. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да НЕ използва УСЛУГИТЕ на pollset.com  , за да:
а) формулира, изпраща, публикува или разпространява по какъвто и да е начин СЪДЪРЖАНИЕ, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини за клиент или партньор на pollset.com  или която и да било личност;
б) причинява вреда на децата по какъвто и да е начин ;
в) се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на pollset.com  , лидер на форум, указател или хост, както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;
г) фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, публикувано и/или разпространявано чрез УСЛУГИТЕ;
д) да формулира, изпраща, публикува или разпространява по какъвто и да е начин СЪДЪРЖАНИЕ, за което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация, информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или информация, която е предмет на споразумения за неразгласяване) ;
е) да формулира, изпраща, публикува или разпространява по какъвто и да е начин СЪДЪРЖАНИЕ, което нарушава каквото и да е търговско, патентно, авторско или друго право на собственост ("ПРАВА") на която и да е страна.
ж) да формулира, изпраща, публикува или разпространява по какъвто и да е начин неразрешени рекламни материали, джънк поща, спам, "верижни писма", пренасочени с псевдо събдомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти ;
з) да формулира, изпраща, публикува или разпространява по какъвто и да е начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване ;
и) да нарушава нормалната работа на другите потребители на УСЛУГАТА, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите потребители да участвуват в обмен в реално време ;
к) да пречи за предоставяне на УСЛУГИТЕ или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с УСЛУГАТА ;
л) да преследва или по какъвто и да е начин да безпокои друг ПОТРЕБИТЕЛ ;
м) да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.
н)  Вие се съгласявате да не отправяте заплахи, закани и обиди към останалите потребители и да не използвате клеветнически и/или вулгарен език или съзнателно да нарушавате дискусиите с повтарящи се съобщения, безсмислени съобщения или „спам“;
о) Вие се задължавате да поддържате добрия тон на дискусиите и затова няма да използвате език, които обижда и/или дискриминира на основата на раса, религия, националност, пол, сексуални предпочитания, възраст, образование, увреждания и др.подобни. Омразната реч от всякакъв вид е основание за незабавно и трайно прекратяване на достъпа до всички или част от услугите на сайта Pollset.com.
п)  Забраняват се злоумишлените действия. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на "троянски коне" (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;
р)  Вие имате право да използвате сайта Pollset.com само с нетърговска цел. Вие нямате право да разпространявате или по друг начин публикувате без изричното изразено писмено съгласие на Pollset.com,  материали съдържащи реклама, промоция на продукт или услуга или искане за набиране/даряване на средства.
с)  Вие приемате, че съдържането, което публикувате в сайта Pollset.com (т.е генерирано от потребителите съдържание, включващо, но не ограничаващо се до коментари, ревюта, текст, споделени активности, видео, аудио и снимки, както и компютърен код и апликации) може да бъде редактирано, премахвано, модифицирано, публикувано, предавано и показвано от администраторите на сайта. В този смисъл, Вие давате съгласието си и се отказвате от всякакви права, които може да имате от изменението, промяната или премахването на съдържанието несъгласувано с Вас.
VII. Правила на Анкетите
27. Анкетите трябва да се публикуват в съответната тематична категория . Анкети, неотговарящи на тематиката и описанието на категорията, ще бъдат премествани, заключвани или премахвани по преценка на модераторите/администраторите.
28. Цинични публикации, както и обидни постове към други потребители, модератори или администратори, няма да бъдат толерирани и ще бъдат премахвани.
29. Публикуването на порнографски снимки, текстове, видео и др. е забранено. Ограничението важи и за аватари, подписи и останалите полета от потребителския профил.
30. Публикуването на изображения трябва да бъде съобразено с максимално допустимите размери и обеми. 
31. Заглавието на нова анкета трябва да е подходящо и описващо съдържанието на темата.
32. Забранено е публикуването на анкети и мнения, съдържащи краен агресивен национализъм, ксенофобия и антисемитизъм, теми с расистка насоченост, мнения, съдържащи религиозна, идеологическа, политическа пропаганда, теми подклаждащи /или които могат да доведат до/ расова, културна, социална, религиозна, етническа и всякакъв друг вид дискриминация, омраза и нетолерантност, теми и мнения, целящи създаване на смут и предизвикване на страх, подклаждане на масова паника, както и анкети и мнения с линкове към сайтове, съдържащи подобни елементи.
33. Забранява се пускането на анкети с явни зверства и жестокости (изображения, текст, видео), както и мнения с линкове към сайтове, съдържащи подобни елементи. Забраната се отнася и за подписи, аватари и останалите полета от потребителския профил.
VIII. ДРУГИ
34. pollset.com  си запазва правото да наблюдава и контролира активността на потребителите на Сайта, с цел да следи съблюдаването на настоящите Общи условия, както и правото да редактира или изтрива Друго съдържание, което Издателството смята за нецензурно, обидно или нарушаващо настоящите Общи условия.
35. pollset.com  си запазва правото да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.
36. pollset.com  си запазва правото да изпраща на своите потребители административни съобщения, системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ. Тези комуникации се считат за част от използването на услугите и Вие не сте в състояние да се отпишете да не ги получавате.
37. Регистрирайки се в сайта Вие давате своето съгласие да получавате информационни бюлетини от сайтовете под формата на електронни съобщения, СМС и др. подобни, на доброволно посочените от Вас електронни адреси, телефони и др. При всяко подобно уведомяване pollset.com  ще Ви предоставя възможност за да се откажете за в бъдеще от получаването на конкретния информационен бюлетин.
38. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на Pollset.com  , както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.
39. pollset.com  си запазва правото да изтрие създадено от ПОТРЕБИТЕЛЯ потребителско име, ако последният не бъде използван в продължение на 12 месеца и няма активност в сайта.
40. Предвид международния характер на мрежата Интернет и че Pollset.com  е свързан с тази мрежа, pollset.com  не гарантира, че потокът информация към и от Pollset.com  няма да бъде следен и записван от трети страни, освен в случаите, в които се използва SSL (криптирана връзка), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.
41. С решението на Съда на европейските общности от 16.02.2012 г. (дело С-360/10) – рубрика „Информационно общество – Авторско право – Интернет – Доставчик на услуги за съхраняване на информация…”, е дадена свобода на интернет сайтовете да не ограничават и да не отговарят за поведението на потребителите, които качват информация, която има характер за защитен обект по смисъла на регулациите за авторското право.
В тази връзка е и разпоредбата на чл.22 от  Директивата за аудиовизуалните медийни услуги – Директива 2010/13/ЕС), която разграничава сайтовете от традиционните медии.
Вие като потребител или като лице, което счита интелектуалните си права за засегнати, разбирате, че Pollset.com  е разпространител (а не е издател) на съдържание предоставяно от трети страни и потребители. Всякакви мнения, съвети, становища, услуги, оферти или друга информация или съдържание, изразено или предоставено от трети страни, включително информациони доставчици или потребители на, са тези на съответните автори и/или дистрибутори. Pollset.com  , нито който и да е доставчик на информация не гарантира за точността, пълнотата или полезността на съдържанието, нито пригодността му за определена цел.
В много случаи, съдържанието което е на разположение чрез сайтa  Pollset.com  представлява становищата и преценките на съответния потребител или доставчикът на информация, който не е страна по договор с Pollset.com  . В този смисъл, Pollset.com  не носи отговорност за точността и надеждността на което и да е становище, прогноза, консултативна помощ или изявление направено в сайта Pollset.com  от трета страна. При никакви обстоятелства POLLSET.COM не носи отговорност за вредите, причинени от Вашето ползване или разчитане на информацията, получена чрез сайта POLLSET.COM. Ваша отговорност е да се оцени точността, пълнотата или полезността на информацията, мнение, съвет или друго съдържание достъпни чрез сайта Pollset.com .
 Свободното споделяне на текст и снимки в глобалната мрежа не създава задължение за Pollset.com  да следи поведението на потребителите извън забраните за споделяне на текстове с обидно и противозаконно съдържание. В този смисъл е и РЕШЕНИЕТО НА СЪДА на Европейските общности („ЕО”), (трети състав) от 16 февруари 2012 година по дело C‑360/10.
IX. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
42. С оглед периодично допълване и модификации на услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Pollset.com . Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, както и при изменение в икономическите условия.
43. При извършване на промени в Общите условия, pollset.com  довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ извършените промени чрез публикуването им на уебсайта www.pollset.com. Pollset.com  предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ двуседмичен срок да се запознае с промените в Общите условия.
44. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в Общите условия, се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие.